Home » Programe de studiu » Pastoratie si duhovnicie

Pastoratie si duhovnicie

Lucrarea duhovnicului în contextul pastoral contemporan

Încurajată de popularitatea și impactul deosebit de puternic pe care l-a avut de-a lungul anilor trecuți, echipa CDS Paris anunță cu bucurie organizarea, între  celei de-a cincea ediții a programului de studiu Pastorație și duhovnicie. Lucrarea duhovnicului în contextul pastoral contemporan. 

Deși a ocupat dintotdeauna un loc central în ansamblul vieții  răsăritene creștine, lucrarea preotului duhovnic primește astăzi o atenție crescândă, în contextul pastoral al unei  culturi lumești dominante axate cu precădere pe cele din afară, care potențează la maxim exteriorizarea, vizibilitatea, publicitatea și preocuparea pentru propria imagine. În aceste condiții, slujirea duhovnicului este complexă, depășind cu mult aspectul dezlegării de păcate și înglobând aria mai largă a îndrumării duhovnicești. Preotul este mărturisitor și sprijin spre o asumare lucidă a firescului întâlnirii cu Dumnezeu, spre a pune în valoare darurile și vocația fiecărei persoane.

În lumina acestei dinamici, cursurile noastre încearcă să răspundă unor întrebări de actualitate: Care este natura și temeiul autorității duhovnicului? Ce adaugă hirotesia întru duhovnic harului primit la hirotonie? Care este locul Sfintei Taine a Spovedaniei in contextul paternității și filiației duhovnicești? Care este legătura dintre Taina Spovedaniei și Taina Euharistiei? Este harisma duhovniciei rezervată episcopilor și preoților? În ce măsură se poate răsfrânge harisma duhovnicească a monahilor asupra vieții duhovnicești din parohii? Care sunt rolul și limitele ascultării de duhovnic? Cum poate preotul distinge între problemele duhovnicești și cele de natură psihică?

Modulul de față își propune să se constituie într-un mijloc de transmitere a experienței duhovnicești și, prin dezbatere,  de articulare a unor răspunsuri avizate pentru astfel de întrebări. Printre cei care vor lua cuvântul se numără episcopi, preoți, monahi, profesori și psihologi, cu toții având în comun o preocupare consistentă și consecventă pentru o viață bisericească responsabilă.

Prelegerile vor îmbina aspecte teoretice (istorice, teologice, liturgice, de psihologie, etc.) și practice, legate, în special, de formarea preoților care doresc să-și îmbogățească cunoștințele și experiența duhovnicească și a celor care se pregătesc pentru slujirea Bisericii. Conferințele au scopul de a consolida, diversifica și adânci cunoștințele cursanților printr-o împletire de prezentări academice și dialoguri duhovnicești, încercând, prin aceasta, să se atingă o sferă cât mai largă a harismelor duhovnicești prezente în Biserică și împărtășite credincioșilor prin lucrarea de îndrumare și formare duhovnicească. 

Cursanții vor avea ocazia sa asculte prelegerile in direct prin platforma ZOOM, iar la sfârșit vor putea adresa întrebări profesorilor. Luând în considerare experiențele și așteptările concrete ale cursanților, modulul este și o invitație generoasă la dezbatere. La sfârșitul programului, va fi organizată o „masă rotundă” online, la care vor fi invitați să participe toți profesorii și cursanții. Modulul se va încheia cu o întâlnire față către față, care va cuprinde prelegeri în plen ale unor profesori implicați în modul, ateliere tematice și o sesiune de evaluare, de tip colocviu, care presupune și redactarea unui eseu pe una din temele abordate în cadrul programului de studiu. Această întâlnire se va ține la Bologna, între 9 și 11 octombrie 2018.


Perioada de înscriere: 20 aprilie – 13 mai 2018

Perioada de desfășurare: 7 mai – 25 iunie 2018

Cursurile vor fi ținute în toate serile de luni și în serile de miercuri, 23 și 30 mai, 6 și 13 iunie, începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta luni, 7 mai 2018, cu un curs inaugural, și se va încheia luni, 25 iunie 2018, cu o masă rotundă concluzivă.

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Cursul inaugural al modulului va fi precedat de o scurtă sesiune tehnică, de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. 

inscriere_buton

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online (vezi în josul acestei pagini). Data limită pentru înscrieri va fi  duminică, 6 mai 2018.

Costuri

Taxa de înscriere în acest program de studiu este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 mai 2018. 

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar
Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_ITO/PD/PAST/BIO/CCSS).

2. Cu card de credit sau prin PayPall (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Program de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion_ITO)

  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 4 mai 2018.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului de studiu Pastorație și duhovnicie se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc la Bologna, Italia, în perioada 9-11 octombrie 2018. Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din orașul italian. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

  Evaluarea cursanților din cadrul acestui modul va fi de tip colocviu, pornind de la o lucrare de aprofundare, întocmită pe una dintre temele abordate în cadrul cursurilor.


Orarul și înregistrările cursurilor, detaliile asupra întocmirii lucrării de aprofundare și alte informații practice vor fi postate în PAGINA CURSANȚILOR acestui modul (vezi AVIZIERUL VIRTUAL de pe prima pagină a websit-ului nostru).