top of page

ETHOSUL BISERICII PRIMELOR SECOLE
De la promisiune spre împlinire

Intro

26 martie – 25 iunie 2024
În zilele de marți, de la ora 20.00 (a Parisului)

Imaginea Bisericii primare continuă până astăzi să fascineze sufletele și mințile creștinilor de pretutindeni, care văd în acest moment istoric, nu doar timpul fast, cel mai apropiat de evenimentele mântuitoare, ci și vârsta de aur a Bisericii, timp de rodire  autentică  a Cuvântului. Prin programul pe care-l propunem încercăm să punem în valoare modul în care pronia dumnezeiască a însoțit comunitățile creștine și le-a consolidat în primele trei secole.
Vom observa principalele  elemente ale moștenirii preluate de creștinătate și cum învățătura lui Hristos a transformat inimi și societăți. Vom explora calea convertirii, încercând să înțelegem ethosul catehumenal care pregătește sufletele pentru întâlnirea transformatoare cu Dumnezeu prin Botez. Duhul mărturiei din primele secole, înscris cu sângele martirilor transformat în izvor de viață, ne va da o înțelegere a faptului că de timpuriu creștinii au asumat chemarea de a fi în lume, dar nu din lume.

EBPS_edited.jpg

Încercând să înțelegem modul de întrupare a Bisericii în societate, vom descoperi cum harismele personale și structurile comunitare au contribuit la consolidarea ethosului eclesial. Dezvoltarea vieții liturgice  a contribuit  și ea la  conștientizarea legăturii între ortodoxie și doxologie și a pus în armonie bogăția și diversitatea expresiilor creștine  din primele comunități.
Prin toate cele 12 întâlniri ne propunem să participăm la un efort de  reflecție  asupra ethosului Bisericii din primele secole, încercând să înțelegem lucrarea Duhului și mesajul pe care-l putem prelua în zilele noastre.

Coordonatorul modulului este Pr. Bogdan IVANOV.

Perioada de înscriere:

Perioada de desfășurare:

8 martie – 1 aprilie 2024

26 martie – 25 iunie 2024

Cui i se adresează?

Acest modul se adresează tuturor celor interesați de explorarea acestei perioade fundamentale din parcursul istoric al Bisericii. Înscrierea nu este condiționată de absolvirea unui program de studii teologice anterior, dar este previzibil că nivelul prelegerilor va presupune o minimă familiarizare a cursanților cu istoria, tradiția teologică și viața Bisericii Ortodoxe. Aceasta se va putea face și prin parcurgerea, înainte și în timpul desfășurării programului, a unei bibliografii opționale, care va fi pusă la dispoziția celor înscriși.

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de marți, începând cu ora 20.00 (a Parisului), și vor avea o durată de maxim 2h, din care primele aprox. 60 de minute vor consta într-o prelegere, urmată apoi de o sesiune de întrebări și răspunsuri.
Programul va debuta marți, 26 martie 2024, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 25 iunie 2024, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor trei luni este prevăzută și o vacanță de Paști: Săptămâna Mare și Săptămâna Luminată (29 aprilie – 12 mai 2024).

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții care doresc pot participa la această sesiune tehnică marți, 26 martie 2024, începând cu ora 19.30 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este luni, 1 aprilie 2024.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 aprilie 2024. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 1027 8061 4200 0206 5400 133
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Banca: Credit Mutuel
Sucursala: CCM Paris Monge
Adresa băncii: 25 rue Monge, 75005, Paris
Comunicare: Nume, Prenume, Program de studiu (ex.: POPESCU, Vasile, EBPS)

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

PayPal ButtonPayPal Button

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

  2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

  3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 1 aprilie 2024.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

După obiceiul anilor trecuți, evaluarea în urma acestui program de studiu se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, ce va avea loc la Sevilia, în perioada 23-25 septembrie 2024. (Detaliile asupra locației și programului amănunțit al sesiunii vor fi comunicate până la sfârșitul lunii martie 2024).
Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.
Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs.
Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS (accesibilă doar cursanților înscriși, care vor primi un ID și parolă).

bottom of page