top of page

Diaspora ortodoxă română

Misiune, provocări, perspective

Acest proiect se desfășoară în contextul declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2021 ca An omagial al pastorației românilor din afara României.

Organizatorul proiectului este Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale în parteneriat cu Centrul Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae, Paris și Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca.

Obiectivul principal al acestei inițiative este de a încuraja profesori și cercetători în diferite domenii ale teologiei, istoriei și sociologiei în întocmirea unui set de studii și analize ce vor fi valorizate în cadrul unei serii de conferințe, dezbateri și publicații, pe parcursul următorilor trei ani. Toate acestea vor contribui la o mai bună înțelegere a valențelor misiunii Bisericii Ortodoxe în contextul migrației, la valorizarea ethosului și vocației diasporei ortodoxe române, la analizarea modului în care este susținută viața bisericească din diaspora și a modului în care realitățile pastorale din diaspora ortodoxă pot influența pastorația din Bisericile autocefale.

Activități principale

 • Concursul pentru atribuirea a cel puțin 5 granturi de cercetare, care se vor valida prin publicarea a cel puțin 5 studii în una din direcțiile de cercetare pe care le vom prezenta la lansare: 8 aprilie 2021 - 1 august 2021

 • Asistarea  și coordonarea cercetărilor și supervizarea publicării și diseminării rezultatelor:
  1 august 2021 - iunie 2024

 • Trei Conferințe academice: octombrie 2021, octombrie 2022 și octombrie 2023, cu invitați cu expertiză în domeniu. Fiecare conferință va putea urmări o direcție pe care o vom stabili de comun acord, toate trei vor fi însă inspirate de tema generală

 • Dezbateri online cu cercetători, profesori și doctoranzi între conferințele anuale

 • Stagii de cercetare în comunitățile din diaspora și la Bruxelles sau Paris, finanțate prin parteneriate instituționale, inclusiv programul Erasmus plus, în funcție de evoluțiile post-pandemie

 • Publicarea rezultatelor cercetărilor și ale activităților Proiectului

Linii de cercetare

Sunt evidențiate patru linii de cercetare:

 1. Evaluarea fenomenului migrației, al constituirii și dezvoltării diasporei ortodoxe române

  • Aspecte istorice

  • Ethosul diasporei ortodoxe române

  • Lectura teologică a fenomenului

  • Analiza structurii diasporei ortodoxe române în raport cu fenomenul general

 2. Evaluarea modului de raportare a diasporei ortodoxe române la contextul socio-politic

  • Influențele mediului socio-politic asupra diasporei ortodoxe române

  • Raportarea la fenomenul secularizării

  • Analizarea procesului de schimbare a mentalităților în generațiile educate sau născute în afara granițelor României

  • Influențe pe care comunitățile noastre le exercită asupra mediului socio-politic din țările gazdă și din România

 3. Evaluarea modului de raportare a comunităților ortodoxe române din afara României la contextul panortodox

  • Diaspora ortodoxă – răscruce a comunicărilor interortodoxe

  • Aspecte ecleziologice și canonice

  • Valorizarea unui raport rezonabil între Tradiție și tradiții

  • Valorizarea elementelor de dinamism pastoral și misionar și a eventualelor influențe pentru pastorația Bisericii ortodoxe din România.

 4. Evaluarea modului de raportare a comunităților din afara României la contextul interconfesional

  • Vocația de dialog potențat de prezența comunităților ortodoxe române în contextul pluriconfesional din afara granițelor României

  • Vocația  misionară a  comunităților și valențele ei în contextul pluriconfesional

  • Analizarea contribuției comunităților ortodoxe române din afara României la dialogul interconfesional

  • Rolul dialogului cu alte religii pentru susținerea valorilor fundamentale religioase în contextul contemporan.

Granturi de cercetare

Candidatura pentru Granturile de cercetare va fi deschisă pentru doctoranzi, doctori, cercetători și cadre didactice  cu competențe în domenii în legătură cu tematica generală.
 

Începând cu 15 aprilie, Consiliul științific al Proiectului va pune la dispoziția celor interesați, pe pagina www.teologie.eu, elemente de ordin metodologic.
Primirea candidaturilor se va încheia la data de 15 iulie 2021.
Evaluarea candidaturilor va avea loc între 15 iulie și 31 iulie 2021.
Anunțarea rezultatelor va avea loc în data de 1 august 2021.
În funcție de evaluarea acestei etape vom putea eventual extinde inițiativa și cu alte proiecte de cercetare premiate.
Durata cercetării va fi de 12 luni din care două luni vor fi dedicate pregătirii studiilor pentru publicare.
In cadrul Conferinței CDS din octombrie 2021, într-o secțiune dedicată va fi prezentat fiecare proiect.

 

Fiecare câștigător de grant va anima pe parcursul  activității cel puțin 2 mese rotunde - dezbatere online, pe platforma CDS, pe tema cercetării sale, implicând cercetători studenți,  masteranzi și doctoranzi.

Evaluarea proiectului va fi făcută după încheierea celor 3 ani, de un grup de cercetători externi recunoscuți în plan internațional

Evaluarea proiectului va fi făcută după încheierea celor 3 ani, de un grup de cercetători externi recunoscuți în plan internațional

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email cercetare@teologie.eu.

bottom of page