top of page

Homo deus

Căutări antropologice contemporane

Sf. Apostol Pavel: Texte
homo-deus-image_edited.jpg

12 mai – 5 iulie 2022
În zilele de joi,
de la ora 20.30 (a Parisului)

A vorbi despre om și a îi înțelege rosturile și posibilitățile nu este doar pasionant, ci vital. Pentru că întru această înțelegere se configurează drumul de parcurs al fiecăruia dintre noi. Desigur, percepția asupra vieții este o construcție personală, pe ale cărei ingrediente le alegem cu propriul discernământ. Biserica afirmă nevoia unei abordări antropologice inspirate de Sus, pentru că „fără Hristos, viața fiecăruia dintre noi este o crimă perfectă” (Marius Iordăchioaia, Jurnal de tresăriri).

Alții însă, inspirați de tehnologiile actuale, consideră că „Inteligența Artificială nu este un detaliu al istoriei. Nu este o revoluție industrială ca oricare alta. Ci este viitorul umanității, cel care se joacă în liniile sale de cod” (Dr. Laurent Alexandre, La guerre des intelligences – Intelligence Artificielle versus Intelligence Humaine).

Sf. Apostol Pavel: Cours

Așadar, modulul Homo deus, căutări antropologice contemporane  se doreşte a fi o incursiune teologică și științifică-tehnologică în căutarea unei mai bune înțelegeri a cine este omul și care este calea împlinirii lui în termeni de umanitate. Paradoxal pentru o simțire creștină, noutatea este că ideologii contemporane, alimentate de progresele științifice actuale, ne vorbesc, precum o face de două mii de ani creștinismul, despre omorârea morții și despre devenirea întru omul dumnezeu, homo deus.
Terminologia actuală invită la o exegeză atentă la noile tendințe gnoseologice apărute în urma dezvoltării neuroștiințelor, inteligenței artificiale și nanotehnologiilor. O abordare în termeni de teologie și știință se poate arăta nu numai pasionantă, cât mai ales utilă în vederea propriilor noastre opțiuni de viață.

Perioada de înscriere

4 – 18 mai 2022

Perioada de desfășurare

12 mai – 5 iulie 2022

Conținut

Vom începe seria întâlnirilor noastre cu o prelegere introductivă.
Vom organiza explorarea noastră teologică sub forma a trei direcții.
Vom propune, pentru început, o radiografiere a umanului în lumina descoperirii de Sus. Sub acest titlu, teologi contemporani ne vor descoperi din perspectivă nou testamentară, cultică și canonică felul în care Hristos revelează prin Biserica Sa umanul. Repere antropologice inspirate din textele Săptămânii Mari, O privire nou testamentară asupra omului, Omul sub asediu. Repere antropologice și Gestiunea eclesială a umanului în tradiția canonică vor putea conduce înțelegerea noastră spre aprofundarea antropologiei ortodoxe.
Omul sub presiunea civilizației contemporane. Este o evidență că lumea se schimbă, și încă accelerat, sub presiunea noilor descoperiri. O introducere în Inteligența Artificială ne va iniția în descoperirea provocărilor contemporane generate de dezvoltarea acesteia. Oferta eclesială versus ofertele ideologice contemporane în ce privește devenirea întru homo deus ne va arăta aproape neverosimilul situației actuale. Vom constata mai bine în ce măsură interacționează omul cu tehnologia și ce i se pregătește în continuare, vom vedea miza punerii problemei în medicină și reflecția bioetică actuală.
Sub egida Omul și arta sa. Întrepătrunderi, vom explora ceva din antropologia iconică, precum și din devenirea omului în satul românesc ca și loc de manifestare antropologică aflat tradițional sub oblăduirea Bisericii.
masă rotundă de încheiere va sintetiza principalele repere oferite de-a lungul modulului, încercând, în egală măsură, să deschidă căi de aprofundare a celor deprinse.

Conferențiari

Cursurile din cadrul acestui modul vor fi oferite de către cercetători investiți cu pasiune și nobilă competență, din România și de peste hotare. Printre dânșii:

 • PS Damaschin Dorneanul

 •  Pr. Constantin Coman

 • Pr. Patriciu Vlaicu

 • Andrei Bursuc

 • Pr Alexandru Gheorghiu 

 • Andrei Stefan 

 • Florin Caragiu 

 • Adriana Scripcariu

Coordonatorul modulului este Pr. Răzvan IONESCU, prodecan al CDS Paris și coordonator al Departamentului Teologie și știință.

Cui i se adresează?

Acest program de studiu se adresează tuturor celor interesați. Desigur, o minimă familiarizare cu noțiunile de bază ale Teologiei Ortodoxe va facilita optima participare la acest program de studiu, dar conferențiarii vor încerca - pe cât cu putință - să ofere abordări accesibile unui auditoriu cât mai larg. 

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de joi începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta joi, 12 mai 2022, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 5 iulie 2022, cu o întâlnire concluzivă.

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică joi, 12 mai 2022, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este miercuri, 18 mai 2022.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 1 iunie 2022. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

 • Beneficiar: C.D.S. Paris

 • IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879

 • BIC/SWIFT: SOGEFRPP

 • Banca: Société Générale

 • Sucursala: Paris Saint Michel

 • Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris

 • Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

PayPal ButtonPayPal Button

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

 2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

 3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 19 mai 2022.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

 

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs. Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS (accesibilă doar cursanților înscriși, care vor primi un ID și parolă).

Sesiunea de evaluare va avea loc în toamna anului 2022, cu prezență fizică. Datele exacte și locația acestei întâlniri vor fi comunicate cursanților în scurt timp.

Teologie-doxologie: formular
bottom of page