top of page

Teologie și doxologie:

cateheze mistagogice pentru laici

Sf. Apostol Pavel: Texte

22 februarie – 31 mai 2022
În zilele de marți,
de la ora 20.30 (a Parisului)

Biserica este, înainte de toate, comuniune de rugăciune. Slujbele sunt pe primul loc, iar dogmele și rânduielile disciplinare urmează acestora” - în aceste cuvinte descria specificitatea Ortodoxiei unul dintre marii teologi ai secolului 20, Părintele George Florovsky. De aceea - am putea continua - cel ce dorește să cunoască Ortodoxia nu are atât de mult a citi cărți, cât mai ales a lua parte la slujbe, la liturghia Bisericii, urmând practic îndemnul Mântuitorului către Sf. Ap. Andrei: „Vino și vezi!” (In 1, 39). 

Așa stând lucrurile, CDS Paris are bucuria de a vă propune, în premieră, un program de studii care se întemeiază întocmai în această perspectivă: vom încerca să articulăm teologia Bisericii, așa cum este ea exprimată și trăită în slujbele Bisericii

icoana-ingeri_edited.jpg
Sf. Apostol Pavel: Cours

Așadar, modulul Teologie şi Doxologie, se doreşte a fi o incursiune catehetică şi mistagogică în deopotrivă dumnezeiesc-omenescul spațiu și timp liturgic al Bisericii Ortodoxe. Obiectivul este o cât mai rodnică redescoperire a echilibrului natural dintre teologie şi doxologie, a relației firești dintre cuvântarea despre Dumnezeu şi cuvântarea spre Dumnezeu.

Vom zăbovi cu precădere asupra nivelului semantic al slujbelor, explorând textele fixe (evhologice) și pe cele variabile (imnografice) pe care le auzim în mod obișnuit când mergem la biserică. În plus, pentru o cuvenită întregire a paradigmei, vom cercetate, din acelaşi unghi, şi nivelurile vizual şi acustic, adică tărâmul iconografic şi cel muzical bizantine.

Perioada de înscriere

15 – 28 februarie 2022

Perioada de desfășurare

22 februarie – 31 mai 2022

Conținut

Vom începe seria întâlnirilor noastre cu două prelegeri introductive, făcând mai întâi o prezentare generală a raportului dintre teologie și doxologie şi aducând câteva necesare considerente terminologice, care vor facilita bunul mers al cursurilor următoare.

În urma acestei introduceri, vom trece la sondarea nivelului cuvântului liturgic. Aceasta se va face mai întâi în cazul Tainelor de căpătâi ale Bisericii: Botezul, Mirungerea şi Euharistia. Vom studia apoi ciclurile liturgice consacrate, concentrându-ne asupra ciclului zilnic (al celor Şapte Laude) şi asupra marilor cicluri - ale Triodului, Penticostarului şi Octoihului. Nu mai puțin însemnat, ne vom opri, cu titlu ilustrativ, asupra imnografiei a două mari praznice de peste an - Naşterea şi Botezul Domnului.
În cele din urmă, noțiunilor de imnografie le vom adăuga două întâlniri dedicate configuraţiilor iconografice şi muzicale bizantine, care ne vor ajuta să dobândim o imagine mai largă și mai cuprinzătoare asupra temei noastre.
O masă rotundă, în încheiere, va sintetiza principalele teze ale tuturor conferinţelor, încercând, în egală măsură, să deschidă căi de aprofundare a celor deprinse de-a lungul modulului. 

 

Temele propuse

1. Teologia exprimată doxologic şi doxologia ca expresie a teologiei. Curs introductiv.

2. Terminologia doxologică biblică. Inspirație şi canonicitate

3. Teologie şi doxologie în slujbele de iniţiere creştină: Botezul şi Mirungerea

4. Teologie şi doxologie în textul şi slujirea Dumnezeieştii Liturghii

5. Teologie şi doxologie în slujbele Vecerniei şi Utreniei

6. Teologie şi doxologie în slujba celorlalte Laude/Ceasuri

7. Teologie şi doxologie în imnografia şi mistagogia Triodului

8. Teologie şi doxologie în imnografia şi mistagogia Penticostarului

9. Teologie şi doxologie în imnografia şi mistagogia Octoihului

10. Teologie şi doxologie în imnografia şi mistagogia sărbătorilor Naşterii şi Botezul Domnului

11. Teologie şi doxologie în arta iconografică

12. Teologie şi doxologie în arta muzicală bisericească

Conferențiari

Cursurile din cadrul acestui modul vor fi ținute de către unii dintre cei mai buni profesori și cercetători în domeniul Teologiei Liturgice din România și de peste hotare. 

Coordonatorul modulului este părintele Ierom. Petru PRUTEANU.

Cui i se adresează?

Acest program de studiu se adresează „începătorilor” în cele ale teologiei. Toate prelegerile vor fi structurate plecând de la premisa că auditorii nu au urmat studii teologice sistematice, dar dețin o minimă familiaritate cu spațiul liturgic al Bisericii Ortodoxe, dobândită în timp, prin participarea la slujbe.

Desigur, înscrierea este permisă și absolvenților de teologie, atâta timp cât sunt conștienți și își asumă acest nivel de predare. Pentru dânșii, beneficiul participării la aceste cursuri ar putea consta în împrospătarea unor noțiuni de teologie liturgică, dar poate și în dobândirea unor elemente noi, ce ar putea fi ulterior valorizate catehetic în propriile comunități de credință. 

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de marți începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta marți, 22 februarie 2022, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 7 iunie 2022, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor trei luni și jumătate sunt prevăzute și două vacanțe:

 • prima săptămână din Postul Mare (7-13 martie 2022)

 • Săptămâna Mare și Săptămâna Luminată (18 aprilie - 1 mai 2022).

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică marți, 22 februarie 2022, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este luni 28 februarie 2022.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 martie 2022. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

 • Beneficiar: C.D.S. Paris

 • IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879

 • BIC/SWIFT: SOGEFRPP

 • Banca: Société Générale

 • Sucursala: Paris Saint Michel

 • Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris

 • Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

PayPal ButtonPayPal Button

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

 2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

 3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 28 februarie 2022.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

 

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs. Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS (accesibilă doar cursanților înscriși, care vor primi un ID și parolă).

Sesiunea de evaluare va avea loc în toamna anului 2022, cu prezență fizică. Datele exacte și locația acestei întâlniri vor fi comunicate cursanților înainte de vacanța de Paște. 

Teologie-doxologie: formular
bottom of page