Home » Programe de studiu » Introducere în Teologia Ortodoxă

Introducere în Teologia Ortodoxă

Pentru al cincilea an consecutiv, Centrul Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae organizează programul de studii online Intoducere în Teologia OrtodoxăProgramul se adresează exclusiv persoanelor fără studii teologice anterioare și este conceput în așa manieră încât să ajute la fixarea cunoștințelor teologice de bază, necesare înscrierii într-un ciclu academic la nivel de licență. Sunt disponibile 50 de locuri. 

Perioada de înscriere: 13 noiembrie – 4 decembrie 2017

Perioada de desfășurare: 4 decembrie 2017 – 28 iunie 2018

  Cursurile vor fi ținute în serile de luni și joi, începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta luni, 4 decembrie 2017, cu un curs inaugural, și se va încheia joi, 28 iunie 2017, cu o întâlnire concluzivă. Dea lungul acestor luni, sunt prevăzute și trei vacanțe: de Crăciun (23 decembrie 2017 – 8 ianuarie 2018), în prima săptămână a Postului Mare (10 – 19 februarie 2017) și de Paști (31 martie – 16 aprilie 2018).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică luni, 4 decembrie 2017, începând cu ora 19.30 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

inscriere_butonÎnscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea acestui formular de înscriere online. Data limită pentru înscrieri este luni, 4 decembrie 2017. 

Costuri

Taxa de înscriere în acest program de studiu este în valoare de 200 de euro, putând fi achitată în două tranșe – una înainte de 31 decembrie 2017, iar cealaltă înainte de 1 martie 2018. 

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar
Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_ITO).

2. Cu card de credit sau prin PayPall (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Program de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion_ITO)  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 1 decembrie 2017.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Ce se studiază?

Prelegerile vor fi împărțite între următoarele discipline:

Introducere in TO1. Biblia în Biserică prelegerile au ca obiectiv precizarea  locului, rolului și autorității Sfintei Scripturi în cadrul vieții ecleziale răsăritene. Se va face o introducere în cuprinsul canonului biblic tratându-se apoi câteva probleme actuale din domeniul studiilor biblice (ex: scrieri apocrife, metode exegetice, cu premisele, avantajele și neajunsurile lor etc.). 

2. Patrologie – Prelegerile au ca obiectiv asistarea cursantului în dobândirea unei familiarități elementare cu marile nume ale patristicii creștine, încadrate în epocile și contextele lor. Se va opta pentru o tratare în strânsă legătură cu mersul istoric al Bisericii și cu provocările și exigențele de care părinții au trebuit să țină seama în articularea lucrării lor de mărturisire și apărare a învățăturii de credință și de păstorire al poporului binecredincios. Această trecere în revistă va oferi premisele necesare tratării unor teme precum temeiul autorității Părinților în Biserica Ortodoxă, inspirația divină, receptarea eclezială a unui autor etc. – toate acestea reprezentând concepte fundamentale pentru o articulare a acestei discipline într-o manieră bine întemeiată în exigențele academice contemporane, dar și în specificitatea vieții noastre bisericești.

3. Istorie bisericească – Cursurile au ca obiectiv să-l ajute pe cursant în a se putea orienta în parcursul istoric al Bisericii, păstrându-se totodată perspectiva teologică, adică avându-se în vedere prezența și lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul secolelor.

4. Teologie sistematică – Cursurile  vor  oferi o introducere în Teologia dogmatică (Dumnezeu ca Taină, Treime, Creator, Om, Duh, Rugăciune, Veșnicie).  

5. Teologie liturgică – Cursurile au ca obiectiv să familiarizeze cursanții cu noțiunile liturgice  fundamentale (anul liturgic, laudele, Tainele, ierurgiile, arhitectura și iconografia bisericească, muzica în biserică etc.).  

6. Introducere în arta bisericească – Își propune să  prezinte elementele fundamentale ale artei bisericești (iconografie, arhitectură, imnografie, muzică).

7. Introducere în Tradiția canonică a Bisericii – Cursul prezintă modul în care s-a dezvoltat conștiința canonică în Biserică, structurând organizarea instituțională și încadrând viața pastoral-misonară.

8. Introducere în  dialogul interortodox, intercreștin și interreligios – Cursul oferă o prezentare generală a raporturilor dintre Bisericile Ortodoxe surori, raporturile Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici și cu principalele tradiții religioase ale lumii.

9. Introducere în misiologia ortodoxă – Cursul are ca obiectiv familiarizarea cu elementele fundamentale ale ethosului misionar ortodox. 

Evaluarea

Evaluarea în urma programului de Introducere în Teologia Ortodoxă se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2018 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul anului 2017). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din capitala franceză. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

  Evaluarea cursanților va consta într-un examen oral și în prezentarea unei lucrări de aprofundare a unei teme, întocmite sub îndrumarea unuia dintre profesorii Centrului „Dumitru Stăniloae”. 

inscriere_buton