Home » Programe de studiu » Cum citim Sfanta Scriptura?

Cum citim Sfanta Scriptura?

sf-ioan-gura-de-aur
 „Ce ziceți, dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi, pentru că sunteți prea ocupați? Vă spun însă că voi aveți mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt feriți chiar prin felul lor de viață de multe lovituri ale diavolului. Iar voi, dimpotrivă, sunteți în luptă, sunteți expuși neîncetat la noi răni. Cauzele de nerăbdare, de gelozie, de neliniște, de descurajare, de vanitate vă înconjoară mereu. Dușmanul vostru lucrează continuu noi săgeți împotriva voastră. Pentru aceasta, voi aveți nevoie să găsiți forța voastră în Sfânta Scriptură
Sf. Ioan Gură de Aur (Omilia a XI-a la Evanghelia după Ioan, 1).

În Biserica Ortodoxă, Sfânta Scriptură nu este doar o carte, pe care, de cele mai multe ori, o uităm prăfuită în colțul bibliotecii noastre, sau, mai rău, la periferia preocupărilor zilnice. Sfânta Scriptură reprezintă un mod de viață. Înțeleasă în acest fel, ea este sursa  principală de cunoaștere a ceea ce nu se limitează la existența pământească, ci oferă o perspectivă în eternitate. Este o normă de credință, exemplu de trăire duhovnicească, nefiind doar un text scris, ci un adevărat model de viață prin învierea în duh a literei Evangheliei lui Iisus Hristos.

Scriptura ne poate oferi, prin sensul ei profund, o existență diferită, o posibilitate de a parcurge drumul îndumnezeirii de la chip la asemănare. Scriptura este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează de fiecare dată, cu condiția ca și noi să ne apropiem de aceasta cu mintea și sufletul deschis.

Citirea Scripturii într-un mod hristologic duce la iluminarea sensului și sporirea credinței. Dar  numai prin ochii credinței Cuvântul lui Dumnezeu se revelează nouă. Credința este condiționată de Cuvânt, iar interpretarea corectă a cuvântului necesită credință. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o creație omenească, ci „un dar divin” (Pr.prof.John Breck). Biblia scrisă în limbaj omenesc ilustrează capacitatea de percepție umană, dar și limitele ei de percepție. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi niciodată redus la simpla structură literală sau la textul biblic. Deși primește forma scrisă în Sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu este o Persoană, Logosul divin, o Persoană din Sfânta Treime. Cuvintele Scripturii au sens și valoare numai dacă ele mărturisesc prezența dătătoare de viață în Biserică a celui care este El Însuși Cuvântul fără de moarte și Fiul lui Dumnezeu.

Programul: „Cum citim Sfânta Scriptură?” dorește să descopere cursanților, indiferent de vârstă, sex, cunoștințe teologice sau academice, profunzimea și frumusețea nemărginită a textului și mesajului Scripturii.

Temele abordate vor fi legate de preocupările zilnice – spirituale, culturale, teologice și chiar științifice – ale credincioșilor, încercând să ofere anumite linii de abordare și înțelegere a textului Sfintei Scripturi.

Împreună cu cei mai buni profesori de teologie specializați pe studiul Sfintei Scripturi, vom încerca să răspundem următoarelor provocări:

 • Cum interpretăm Sfânta Scriptură în conformitate cu Tradiția Bisericii Ortodoxe?

 • Care este diferența de înțelegere a Sfintei Scripturi în Ortodoxie, față de spațiul romano-catolic și cel protestant?

 • Cum interpretau Sfinții Părinți Sfânta Scriptură și dacă mai este valabilă această interpretare pentru lumea de azi?

 • Cum interpretăm cartea Facerii în contextul evoluționismului și creaționismului?

 • Cum pot fi înțelese pasajele vechi-testamentare în care Dumnezeu este prezentat ca răzbunător?

 • Care este importanța Psalmilor pentru Biserica Ortodoxă?

 • Cum abordăm pasajele dificile din Vechiul Testament?

 • Ce sunt cărțile apocrife și ce este canonul cărților Noului Testament?

 • Cum poate afecta lipsa de paternitate directă a unor scrieri nou-testamentare înțelegerea textului Sfintei Scripturi?

 • Cum găsim sensuri noi la textele Parabolelor lui Iisus?

 • Cum interpretăm Apocalipsa și semnele sfârșitului?

Aceste întrebări și multe altele vor fi în centrul discuțiilor noastre alături de părinții și domnii profesori: Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă, Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Pr. Lect. Marian Vild, Pr. Constantin Pogor, Diacon Alexandru Mihăilă, Daniel Mihoc, Sabin Preda, Pr. Nicolae Dura și alții.


Cursurile vor fi ținute în serile de marți, începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2 ore, din care ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta marți, 6 februarie 2018, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 22 mai 2018, cu o întâlnire concluzivă. În cadrul acestei perioade sunt prevăzute și două vacanțe: în prima săptămână a Postului Mare (19 – 25 februarie 2017) și de Paști (31 martie – 16 aprilie 2018).


Perioada de înscriere: 12 ianuarie– 1 februarie 2018

Perioada de desfășurare: 6 februarie – 22 mai 2018

Taxa de înscriere: 100 euro


Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică, chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

inscriere_butonÎnscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea unui formular de înscriere online, care va fi disponibil pe această pagină începând de vineri, 12 ianuarie 2018. Data limită pentru înscrieri este 1 februarie 2018. 

Costuri

Taxa de înscriere în acest program de studiu este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 februarie 2018. 

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

1. Prin transfer bancar
Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_CCSS).

2. Cu card de credit sau prin PayPall (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Program de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion_ITO)

  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 1 februarie 2018.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului de studiu Cum citim Sfânta Scriptură se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2018. (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lunii ianuarie 2018). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din împrejurimi. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

  Evaluarea cursanților din cadrul acestui modul va fi de tip colocviu, pornind de la o lucrare de aprofundare, întocmită sub îndrumarea unuia dintre conferențiarii Centrului.


Orarul și înregistrările cursurilor, detaliile asupra întocmirii lucrării de aprofundare și alte informații practice vor fi postate în pagina cursanților acestui modul (vezi AVIZIERUL VIRTUAL de pe prima pagină a sitului nostru).