Home » Programe de studiu » Cum citim Sfanta Scriptura?

Cum citim Sfanta Scriptura?

sf-ioan-gura-de-aurAr fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Sfintelor Scripturi în sufletele noastre. Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost scrise de Duhul Sfânt… Cu vremea, însă, oamenii s-au abătut de la drumul cel drept; unii din pricina învăţăturilor greşite, iar alţii din pricina vieţii şi purtărilor lor; de aceea a fost nevoie să fie însemnate iarăşi în scris faptele şi cuvintele lui Dumnezeu. Gândeşte-te cât de rău am ajuns! Noi care eram datori să vieţuim atât de curat, încât să nu mai avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci în loc de hârtie să fi dat Duhului inimile noastre spre a scrie pe ele, am pierdut cinstea aceasta şi am ajuns să avem nevoie de scrieri. Şi, cu toate aceste, nici de acest al doilea leac, de Sfintele Scripturi, nu ne-am folosit cum trebuie.”

Se spune uneori că ortodocșii nu citesc Biblia; ei doar o sărută!”  Mai trist este că, departe de a fi numai vreo glumă răutăcioasă, această observație chiar exprimă o realitate dureroasă, pe care o trăiesc chiar mulți dintre cei care merg regulat la Biserică și sunt preocupați în mod sincer de așezarea vieții lor în Hristos. Cum am ajuns în situația de a ține Sfânta Scriptură mai mult în bibliotecă decât pe birou ori noptieră? Și mai ales, ce ar fi de făcut pentru depășirea acestei nefericite stări de fapt? Care este istoria apariției Sfintei Scripturi în viața Bisericii? Ce criterii au determinat fixarea canonului biblic, așa cum îl avem noi până astăzi? Cum se raportau creștinii primelor veacuri la Biblie? Care ar fi astăzi liniile directoare ale unui demers de angajare consistentă și coerentă în citirea și înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să răspundem în cadrul programului de studiu Cum citim Sfânta Scriptură?, ajutați de unii dintre cei mai competenți teologi ortodocși români din țară și de peste hotare.

 Perioada de înscriere: –

Perioada de desfășurare: anul academic 2017- 2018

Taxa de înscriere: 100 euro

 

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică , chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

inscriere_butonÎnscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea unui formular de înscriere online, care va fi disponibil pe această pagină începând de ____. Data limită pentru înscrieri va fi , ______

Costuri

Taxa de înscriere în acest program de studiu este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 1 mai 2017. 

Plata se face prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_ITO2017).

  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 30 noiembrie 2016.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

paris-2017Evaluarea în urma programului de studiu Cum citim Sfânta Scriptură se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc la ____, în toamna anului 2018. (datele exacte vor fi comunicate până la sfârșitul anului). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din împrejurimi. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

  Evaluarea cursanților din cadrul acestui modul va fi de tip colocviu, pornind de la o lucrare de aprofundare, întocmite sub îndrumarea unuia dintre conferențiarii Centrului.


Orarul și înregistrările cursurilor, detaliile asupra întocmirii lucrării de aprofundare și alte informații practice vor fi postate în pagina cursanților acestui modul (vezi AVIZIERUL VIRTUAL de pe prima pagină a sitului nostru).