top of page

Programe de studiu

Programe de studiu: Texte

În fiecare semestru, echipa pedagogică a CDS alege unul sau mai multe subiecte, care sunt apoi dezvoltate sub forma unor "programe de studiu". Un asemenea program este structurat în mai multe săptămâni (între 10 și 15) de activitate de formare, în timpul cărora cei înscriși urmăresc în direct conferințe, participă la discuții și sunt îndrumați pentru a scrie o lucrare de aprofundare sub coordonarea unuia dintre profesori, pornind de la una din temele abordate în timpul întalnirilor în direct.

Programe de studiu: Texte

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei Zoom, o deja bine-cunoscută aplicație pentru conferințe și cursuri online, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și a imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți.
Modul de acces la acest sistem, precum și alte detalii tehnice vă vor fi comunicate după înscrierea administrativă la una din aceste formări.

În acest al doilea semestru al anului academic 2021-2022
vă propunem următoarele programe de studiu:

Teologie şi doxologie.
Cateheze mistagogice pentru laici

O incursiune catehetică şi mistagogică în deopotrivă dumnezeiescul şi omenescul spaţiu-timp liturgic al Bisericii Ortodoxe, ţintindu-se o cât mai rodnică redescoperire a echilibrului natural dintre teologie şi doxologie, a fireştii cumpăniri între bogo-slovie şi slavo-slovie, între cuvântarea despre Dumnezeu şi cuvântarea spre Dumnezeu.

Homo deus.
Căutări antropologice contemporane

Prin acest modul vă propunem o incursiune teologică și științifică-tehnologică în căutarea unei mai bune înțelegeri a cine este omul și care este calea împlinirii lui în termeni de umanitate. Plecând de la subiecte legate de lumea neuroștiințelor, a inteligenței artificiale și a nanotehnologiilor, o abordare în termeni de teologie și știință se poate arăta nu numai pasionantă, cât mai ales utilă în vederea propriilor noastre opțiuni de viață.

bottom of page