Home » Programe de studiu » Care etica pentru bioetica?

Care etica pentru bioetica?

Care etică pentru bioetică ?

O căutare de răspuns în contextul studierii raporturilor posibile între

științele medicale actuale și teologia trăită ca mărturie a vieții duhovnicești


curs oferit prin colaborarea în spațiul bioeticii ortodoxe între

Centrul Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae”

și Fraternitatea medicilor creștini „Sfântul Luca al Crimeii”


14658308_588874164656199_1268406306_nDacă bioetica îşi datorează apariţia noilor date ştiinţifice ca urmare a progreselor realizate în cercetarea medicală şi în biologie (a se vedea cazul biotehnologiilor), ea este, în esenţă, expresia concretă a unei nevoi crescânde, resimţită de societate, de a reuşi să înfrunţi cu discernământ dilemele de ordin moral născute din apariţia posibilităţilor tehnice fără precedent în domeniul ştiinţelor vieţii, şi care investesc cercetătorii cu o „bioputereˮ (iar naţiunile cu un „biocapitalˮ), punând într-o ecuaţie cu multe necunoscute însăși integritatea biologică a fiinţei umane.

Apărută ca urmare a problemelor concrete ridicate de evoluţia tehnologiilor medicale, bioetica are un puternic caracter aplicativ şi contextual. Ceea ce face una din particularităţile demersului său este faptul că invită la lucrarea sa de reflecţie pe reprezentanţii de categorii sociale şi de competenţe profesionale diferite, precum filosofi, medici, cercetători, avocaţi şi teologi (vezi George Khushf, Handbook of bioethics: taking stock of the field from a philosophical perspective, ed. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, pp. 1-6), şi aceasta contrar demersului deontologic medical clasic care se cantonează în problemele etice ale medicilor. Toate acestea explică interesul pe care i-l purtăm în vederea unei analize a raporturilor dintre teologie şi ştiinţă.

Structurat ca răspuns concret la interesul manifestat de cursanții CDS privind problematica teologie și știință în spațiul diferitelor specializări medicale și, respectiv, privind bioetica ortodoxă, modulul de față își propune să ofere o mărturie a medicilor și a situațiilor profesionale întâlnite care ne invită la o reflecție și o abordare a acestora cu discernământ nu doar etic sau moral, ci și duhovnicesc. Este un domeniu fascinant care arată în ce măsură întîlnirea dintre știință și teologie se poate petrece viu, în contextul împrejurărilor concrete ale vieții.

Perioada de înscriere: 15 februarie – 27 martie 2017

Perioada de desfășurare: 27 martie – 30 iunie 2017

Orar: lunea, orele 20.30 – 22.30 (GMT+1)

Taxa de înscriere: 100 euro

  Cursurile vor fi ținute în serile de luni, începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta luni, 27 martie 2017, cu un curs inaugural, și se va încheia luni, 30 iunie 2017, cu o întâlnire concluzivă. Dea lungul acestor luni, este prevăzută și o vacanță de Paști (10 – 23 aprilie 2017).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică luni, 6 martie 2017, începând cu ora 19.30 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

inscriere_butonÎnscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea unui formular de înscriere online, care va fi disponibil pe această pagină începând de miercuri, 15 februarie 2017. Data limită pentru înscrieri va fi luni, 27 martie 2017.

 

 

Costuri

Taxa de înscriere în acest program de studiu este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 1 aprilie 2017.

Plata se face prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_BIO2017).

  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 30 noiembrie 2016.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

 

Evaluarea

paris-2017Evaluarea în urma programului de studiu Care etică pentru bioetică se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc la Paris, în toamna anului 2017 (datele exacte vor fi comunicate până la sfârșitul anului). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din capitala franceză. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

  Evaluarea cursanților din cadrul acestui modul va fi de tip colocviu, pornind de la o lucrare de aprofundare a uneia dintre temele abordate în cadrul cursurilor, lucrare întocmită sub îndrumarea unuia dintre conferențiarii Centrului.


Orarul și înregistrările cursurilor, detaliile asupra întocmirii lucrării de aprofundare și alte informații practice vor fi postate în pagina cursanților acestui modul (vezi AVIZIERUL VIRTUAL de pe prima pagină a sitului nostru).