top of page

Sf. Apostol Pavel:

omul, opera, moștenirea

Sf. Apostol Pavel: Texte
Sf. Apostol Pavel: Cours

5 aprilie – 28 iunie 2021

De-a lungul anilor precedenți CDS Paris a organizat deja mai multe module de teologie biblică la nivel introductiv, cu scopul de a veni în sprijinul unei lecturi înțelegătoare a Sfintei Scripturi. Pentru anul academic 2020-2021 vă propunem un nou modul biblic, concentrat însă pe opera unui singur autor: Sfântul Apostol Pavel.

După Sfintele Evanghelii, cele 14 epistole ale Sf. Ap. Pavel reprezintă, fără îndoială, cea mai semnificativă componentă a ceea ce noi numim astăzi Noul Testament. În ele descoperim indicii importante despre cine a fost acest evreu învățat care a reușit, cu predica sa, să schimbe fața întregii lumi cunoscute pe atunci, ducând vestea cea bună a mântuirii întru Hristos de la Ierusalim și până la Roma. Tot în aceste scrisori, Sf. Pavel ne oferă – în limitele stilului specific epistolar și fără să-și fi propus aceasta în mod explicit – o serie întreagă de veritabile mini-tratate, care abordează pentru prima dată în cheie creștină teme teologice fundamentale ce modelează viețile și așezarea în credință a milioane de credincioși, de atunci și până în zilele noastre.

Apostle.Paul.Museum.of.the.Russian_edite

Conținut

Ceea ce ne propunem să facem în cadrul acestui modul este să parcurgem împreună tocmai aceste teme fundamentale, așa cum sunt ele tratate în scrierile Sf. Pavel. Obiectivul constant va fi acela de trasare a unor arce peste timp, evidențiind felurile în care gândirea și îndemnurile Apostolului pot servi propriei noastre osteneli de ne trăi viața întru Domnul.

O primă parte a modulului ne va ajuta să ne acomodăm climatului istoric și cultural în care Saul s-a născut și s-a format ca om.

În a doua parte îl vom însoți de-a lungul tumultuoasei sale vieți, începând cu Tarsul Ciliciei - în Turcia de astăzi - unde a văzut lumina zilei, continuând cu educația și începutul de carieră rabinică de la Ierusalim, trecând prin momentul schimbător de cale de pe drumul Damascului, și sfârșind cu îndelungatele sale călătorii misionare, captivitățile și moartea martirică, la Roma.

A treia – și cea mai consistentă – parte a modulului va fi dedicată explorării punctelor cardinale ale teologiei pauline. Nu vom urma abordarea clasică, „pe cărți”, care este, de altfel, ușor accesibilă în nenumărate materiale bibliografice, ci vom urma o abordare tematică pornind de la câteva întrebări esențiale: În ce condiții și cu ce mijloace Îl poate omul cunoaște pe Dumnezeu? Cum anume se realizează mântuirea omului în Hristos? Ce este (și ce nu este) Biserica? Care sunt coordonatele vieții de familie creștină? Cum se poate lucra la abordarea problemelor sociale în cheie creștină? Ce o să se întâmple cu lumea aceasta și cu noi la sfârșitul istoriei?

Cursurile vor fi ținute de unii dintre cei mai cunoscuți teologi bibliști din spațiul teologic ortodox românesc și se vor încheia cu o masă rotundă concluzivă, în chiar ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe 28 iunie 2021. Scopul acelei ultime întâlniri este nu doar a privi în urmă, către cursurile trecute, ci mai ales de mai temeinică fixare a modurilor în care acest modul poate pune început bun unui demers pe termen lung de asimilare a teologiei pauline în viața de zi cu zi.

Sf. Apostol Pavel: Texte

Perioada de înscriere

18 martie – 13 aprilie 2021

Perioada de desfășurare

5 aprilie – 28 iunie 2021

Cui i se adresează?

Acest modul se adresează cu prioritate – dar nu exclusiv! – absolvenților programelor de studiu de introducere în teologia biblică pe care CDS Paris le-a organizat de-a lungul anilor precedenți. Cunoștințele generale dobândite acolo vor servi în mod cert într-o mai facilă parcurgere a acestui modul.
În egală măsură însă, programul de studiu este deschis tuturor celor interesați într-o mai temeinică cunoaștere a Sfintei Scripturi și în mod deosebit a corpusului scripturistic paulin. La înscriere, fiecare cursant va primi o bibliografie ajutătoare, care îl va ajuta să se orienteze în linii mari în aria tematică a modulului. În general, prelegerile vor fi structurate având în vedere faptul că niciunul dintre cursanți nu a urmat studii teologice de lungă durată (seminar teologic sau facultate), dar țintind spre încurajarea continuării în această direcție, prin evidențierea posibilităților concrete de continuare, fie prin programele de studiu ale Centrului nostru, fie prin înscrierea la o facultate sau institut teologic, fie prin indicarea unui set de resurse ce ar putea servi la conturarea unui parcurs autodidact.

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de luni începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta luni, 5 aprilie 2021, cu un curs inaugural, și se va încheia luni, 28 iunie 2021, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor trei luni sunt prevăzute și două săptămâni de vacanță de Paști (26 aprilie – 9 mai 2021).

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică luni, 29 martie 2021, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este marți, 6 aprilie 2021.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 30 aprilie 2021. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

  • Beneficiar: C.D.S. Paris

  • IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879

  • BIC/SWIFT: SOGEFRPP

  • Banca: Société Générale

  • Sucursala: Paris Saint Michel

  • Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris

  • Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

  2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

  3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 2 aprilie 2021.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

Dacă evoluția epidemiologică o va permite, evaluarea în urma acestui program de studiu se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, ce va avea loc în toamna anului 2021 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lunii mai 2021).

Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întreaga activitate va fi încadrată într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs. Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS.

Sf. Apostol Pavel: List
Sf. Pavel: formular
bottom of page