Home » SFÂNTA LITURGHIE

SFÂNTA LITURGHIE

Hristos în mijlocul nostru

„Nu mai știam dacă ne aflam în cer sau pe pământ. Căci n-am găsit în altă parte atâta splendoare și frumusețe. Știm doar că acolo Dumnezeu petrece împreună cu oamenii; iar slujba lor este mai minunată decât oricare alta. Nu o să uităm niciodată frumusețea aceasta”

Cu astfel de cuvinte descriau, pe la sfârșitul sec. al IX-lea, trimișii prințului Vladimir al Kievului experiența participării lor la Sfânta Liturghie, în măreața Catedrală Sf. Sofia, din Constantinopol. De altfel, conștiința aceasta, că Sfânta Liturghie subțiază și chiar rupe granița dintre cele cerești și cele pământești, dintre creat și necreat, nu era deloc un element de noutate nici pentru gazdele bizantine ale delagației kievene. Deja cu două secole în urmă, unul dintre patriarhii cetății Constantinopolului, Sf. Gherman, spunea, în Comentariul său la Sfânta Liturghie, că „Biserica este un cer pământesc, în care sălășluiește și umblă Dumnezeu Cel mai presus de ceruri”
Desigur, de-a lungul celor peste 1000 de ani ce ne despart de vremea acestor mărturii, multe s-au schimbat; totuși, deși splendoarea exterioară a Sfintei Liturghii de la Sf. Sofia nu mai e de găsit cu ușurință în bisericile ortodoxe din zilele noastre, conștiința că în Liturghie se poate face experiența Împărăției lui Dumnezeu este comună mai tuturor ortodocșilor, deși puțini ajung să și dea glas în mod explicit acestei conștiințe.

O privire ceva mai atentă revelează însă că Sfânta Liturghie, așa cum o cunoaștem noi astăzi, deși de o vechime remarcabilă în structura sa, reprezintă totuși rodul unei evoluții istorice foarte îndelungate, înglobând elemente și tradiții liturgice diferite. Apoi, înțelegerea însăși a tuturor acestor componente, precum și a slujbei în ansamblul ei, a înregistrat ușoare, dar semnificative variații de-a lungul secolelor. Modulul de față își propune tocmai explorarea acestui proces fascinant de alcătuire și înțelegere a Sfintei Liturghii, nădăjduind că aceasta va ajuta tocmai la o mai conștientă trăire sau experiere a acesteia. În egală măsură, în cadrul prelegerilor vor fi abordate o serie de aspecte practice legate de felul în care creștinii ortodocși fac astăzi experiența participării lor la Sfânta Liturghie: frecvența și condițiile împărtășirii euharistice, participarea copiilor la slujbă, pregătirea pentru și activitățile în urma Sfintei Liturghii ș.a. 

Perioada de înscriere: 4 – 31 martie 2019

Perioada de desfășurare: 1 aprilie – 24 iunie 2019

Cui se adresează?

Acest program de studiu se adresează tuturor celor interesați de originile, evoluția istorică și înțelegerea Dumnezeieștii Liturghii de-a lungul secolelor. Fără a se limita la acestea, cursurile vor aborda noțiuni de teologie liturgică, istorică, dogmatică și canonică. Pe cât cu putință, noțiunile de specialitate vor fi explicate punctual, spre a face cursurile accesibile și celor fără studii teologice anterioare. În egală măsură, modulul poate fi relevant și pentru absolvenții de studii teologice ori chiar clericii care-și doresc o împrospătare sau aprofundare a cunoștințelor despre Sfânta Liturghie. 

Conținut

Modulul va începe prin explorarea rădăcinilor iudaice ale cultului ortodox, în general, și ale Sfintei Liturghii, în special. Vom continua apoi încercând să descoperim, pe baza surselor disponibile, cum se desfășura Sfânta Liturghie în perioada apostolică și în cea imediat următoare. Cum arăta, de pildă, Sfânta Liturghie săvârșită în comunitățile creștine întemeiate de Sf. Ap. Pavel? Dar în cele păstorite, o jumătate de veac mai târziu, de Sf. Ignatie, episcop al Antiohiei?
În continuare, vom explora împreună impactul pe care dobândirea de către creștinism a statutului de religie permisă și, în consecință, încetarea persecuțiilor, sub Sf. Împărat Constantin cel Mare, l-a avut asupra dezvoltării slubei centrale a Bisericii. Vom vedea cum, pe măsură ce înaintăm în istorie, Sfânta Liturghie crește în complexitate, adăugându-i-se mereu imne și chiar întregi părți noi și fiind așezată, cel puțin într-o anumită parte a Imperiului Roman în cadrul unei arhitecturi foarte precis definite ce îngloba nu doar biserica însăși, ci chiar orașul în ansamblu. În același timp, însă, vom observa dezvoltarea unei tradiții liturgice mai austere, legată mai cu seamă de mediul monahal, inițial palestinian, dar apoi extins în alte centre monastice din imperiu, până în capitală. Secolele următoare vor aduce cu ele o sinteză a celor două tradiții – cea „catedrală” și cea „monahală” – care stă la baza rânduielii actuale a Sfintei Liturghii, dar și a celorlalte slujbe ortodoxe. 

În paralel cu evoluția slujbei înseși, vom putea observa o anumită evoluție a modului de înțelegere a acesteia, iar aceasta prin studierea comentariilor liturgice care ni s-au păstrat până astăzi, precum cele ale Sfinților Gherman al Constantinopolului, Nicolae Cabasila sau Simeon al Tesalonicului. 

În ultima parte a modulului vom explora împreună diversitatea de practici liturgice legate de slujba Sfintei Liturghii în familia de Biserici Ortodoxe surori și vom aborda o serie de aspecte legate de felul în care creștinii de astăzi fac experiența acestei slujbe în parohiile lor: frecvența și condițiile de împărtășire euharistică, executarea cântării liturgice, facilitarea participării copiilor la slujbă și altele.  

Orar

Cursurile vor fi ținute în serile de luni începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta luni, 1 aprilie 2019, cu un curs inaugural, și se va încheia luni, 24 iunie 2019, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor luni, este prevăzută și o vacanță de Paști ( 22 aprilie – 5 mai 2019).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică joi, 7 martie 2019, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea acestui formular de înscriere online. Data limită pentru înscrieri este duminică, 31 martie 2019.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 12 aprilie 2019.

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale
Sucursala: Paris Saint Michel
Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).  

2. Cu card de credit sau prin Paypal (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).


Programe de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion):Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:    
1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.     
2. Un CV al solicitantului.    
3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 31 martie 2019.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului Sfânta Liturghie se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2019 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lui martie 2019). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

Evaluarea în urma acestui modul se va face în două etape:
– o evaluare continuă se va face în timpul cursurilor, prin întocmirea a două teme punctuale, indicate de profesori și organizatori; acestea vor fi legate de parcurgerea unor susrse bibliografice asupra Sfintei Liturghii;
– o evaluare de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pe una dintre temele abordate de-a lungul celor 12 întâlniri.
Îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare vor fi puse la dispoziția cursanților în secțiunea PAGINA CURSANȚILOR a acestui website (accesul făcându-se cu parolă).