Home » Sesiunile CDS » 5. Paris 2017

5. Paris 2017

An de an, la capătul seriilor de întâlniri online, cursanții și profesorii Centrului de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae (CDS) vin laolaltă în cadrul unei întâlniri față-către-față, care completează, plinește și răsplătește osteneala de peste an a cursanților. În 2017 sesiunea de evaluare a CDS a avut loc la Paris, în perioada 10-13 octombrie 2017, reunind profesori de la mai multe facultăți de teologie ortodoxă din țară și studenți din majoritatea statelor Europei de Vest, dar și din România sau chiar Rusia.


Întâlnirea a fost așezată în cadrul mai larg al Anului comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Prelegerea inaugurală a fost susținută în Catedrala Mitropolitană din Paris de către dl. Conf. Dr. Radu Preda, directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Sub titlul „Biserica în comunism. Adaptare, rezistență, sfințenie.” dl. Preda a prezentat succint istoria ideologiei comuniste, construind apoi o imagine a dinamicii dintre comunism și Biserică folosind cele trei paradigme: adaptare, rezistență și sfințenie. Asaltul comunist asupra Bisericii a dat naștere unui proces de adaptare, care, de la distanță, poate părea compromis, dar care, pe termen lung și acum, după ce anii au trecut, se descoperă a fi fost o alegere înțeleaptă, mai ales prin evaluarea în ansamblu a atitudinilor și acțiunilor Patriarhului Justinian. În afara adaptării, rezistența, sub diferitele ei forme, a fost cea care a făcut din Biserică o veritabilă oază de serenitate în lumea comunistă, născând, în egală măsură și sfi nți, prin împotrivirea fățișă a mii de clerici și credincioși în fața opresiunilor și nedreptăților de tot felul ale regimului. Sesiunea a continuat de-a lungul următoarelor două zile la centrul de conferințe de la Jambville, unde cei 70 de cursanți și-au prezentat lucrările de aprofundare și au fost evaluați în urma programelor de studii la care au luat parte în anul academic 2016-2017. Evaluarea a fost dublată de o foarte pronunțată dimensiune formativă, programul întâlnirii co n t i n u â n d c u o s e r i e d e conferințe pe teme de interes major pentru viața comunităților creștin-ortodoxe din Europa și nu numai. Tema centrală a sesiunii a fost reluată de către Pr. Prof. Dr. Constantin Coman (București) care a propus o posibilă lectură teologică a istoriei recente a poporului român, și de către Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea (București) care a prezentat viața unuia dintre cei mai cunoscuți mărturisitori creștini din temnițele comuniste – Mircea Vulcănescu. Dl. Prof. Univ. Dr. Adrian Opre (Cluj-Napoca) a vorbit despre felul în care psihologia poate veni în sprijinul lucrării pastorale în lumea de astăzi, dl. arhitect Călin Chifăr a prezentat o serie de principii de avut în vedere în amenajarea unei biserici ortodoxe într-un spațiu neortodox, cum se întâmplă adesea în diaspora, iar dl. Conf. Univ. Dr. Sebastian Moldovan a atras atenția, în prelegerea sa, asupra costurilor umane ale procreației asistate medical. Ultima zi a sesiunii a început cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, urmată de atelierele tematice, în care participanții au putut aprofunda, în grupuri mici, temele propuse spre dezbatere în cadrul prelegerilor din ziua precedentă. Evenimentul a culminat cu înmânarea diplomelor de absolvire de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, care a adresat și un cuvânt de mulțumire și de încurajare pentru profesorii și cursanții CDS Paris. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța continuării acestei misiuni, într-o lume care naște din ce în ce mai multe provocări și impedimente pentru cei care doresc să trăiască o viață autentic creștină în Biserică. Și în anul academic 2017-2018 Centrul de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae al MOREOM oferă patru programe de teologie, cu unii dintre cei mai renumiți profesori din spațiul ortodox românesc. Toate cursurile au loc prin intermediul unei platforme de conferințe online. Detalii și informații despre noile programe sunt disponibile pe www.teologie.eu sau la info@teologie.eu.

                 Pr. Mario MIHAI