Home » Sesiunile CDS

Sesiunile CDS

Fiecare an academic se încheie, la CDS Paris, cu o sesiune de evaluare – un moment de maximă importanță în cadrul activităților noastre, întrucât compensează, într-o cât de mică măsură, lipsa legăturii personale directe de-a lungul desfășurării programelor de studiu. Dimensiunea formativă a acestor întâlniri este foarte mult accentuată, evaluarea cunoștințelor acumulate fiind dublată de un efort susținut de continuare și aprofundare a celor asimilate dea lungul anului. De aceea, procesul propriu-zis de evaluare din prima zi este întotdeauna urmat de o sesiune de comunicări științifice din partea profesorilor, pe diferite teme, urmată de o serie de ateliere tematice paralele, de aprofundare și dezbatere a temelor propuse. Nu în ultimul rând, trebuie amintită componenta socială și mai ales cea liturgică a acestor întâlniri – un scurt, dar cuprinzător program turistic, rugăciunile de dimineață și de seară, toate încununate de comuniunea euharistică, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, sunt tot atâtea prilejuri de cunoaștere și împărtășire reciprocă.  Participarea la sesiunea anuală de evaluare reprezintă o condiție absolută pentru obținerea diplomei de absolvire a programelor de studiu organizate de Centrul Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae Până acum, CDS a organizat  șase sesiuni de evaluare, cea de-a 6-a a avut loc la Bologna, în toamna anului 2018. Detalii, în postările de mai jos:
Leuven, 2013
Roma, 2014
Bruxelles, 2015
Madrid, 2016
Paris, 2017
Bologna, 2018 Anvers, 2019