Home » Uncategorized » ZIARUL LUMINA: Formare pastorală prin cursuri interactive

ZIARUL LUMINA: Formare pastorală prin cursuri interactive

Vă propunem spre lectură, mai jos, un interviu cu Pr. George VÂLCU, secretarul secțiunii în limba română a CDS Paris, publicat în ediția de sâmbătă 8 octombrie 2016 a suplimentului Lumina educației al Ziarului Lumina: 

Cristina BENGA: A câta ediție a fost întâlnirea de la Madrid?
Pr. George VÂLCU: A fost deja a patra sesiune a Centrului „Dumitru Stăniloae” (CDS). Cursurile în limba română ale centrului nostru au debutat în toamna anului 2012. În 2013 a avut loc prima sesiune de evaluare, la Leuven, în Belgia. Apoi, în 2014, ne-am întâlnit la Roma, iar anul trecut, în 2015, din nou în Belgia, la Bruxelles. Anul viitor, sesiunea va avea loc la Paris.

C.B: Care este scopul acestor întâlniri anuale?

Scopul imediat este de evaluare a cursanților înscrişi în programele de studiu organizate de centrul nostru de-a lungul anului academic anterior. Dincolo de acesta însă, întâlnirile organizate de CDS au și o foarte pronunțată dimensiune formativă, sesiunea de evaluare propriu-zisă fiind urmată întotdeauna de o zi întreagă de prelegeri în plen și ateliere tematice, în grupuri mai mici, pregătite de către profesorii și prieteniicentrului. La fel de important este și aspectul comunional: cursu­rile având loc online, cei care participă la ele se întâlnesc, de-a lungul anului, numai în mediul virtual. Or, sesiunea de evaluare constituie un bine-venit prilej de întâlnire față către față, atât între cursanți și profesori, cât și între colegi. Din acest motiv, întâlnirile CDS includ și o zi de socializare informală când, vizitând unele dintre obiectivele de interes din regiunea care ne găzduiește, cursanții și profesorii pot interacționa liber, crescând astfel sentimentul de comuniune în sânul a ceea ce devine, treptat, o adevărată familie extinsă CDS. Deloc în ultimul rând – ba poate chiar în primul -, fiecare sesiune CDS are și o însemnată dimensiune liturgică, ce se concretizează, între altele, într-o slujbă de noapte, culminând cu Dumnezeiasca Liturghie, ceea ce subliniază credința noastră fermă că, de fapt, Liturghia, întâlnirea efectivă a omului cu Dumnezeu, este izvorul real al oricărui demers teologic veritabil.

C.B: Cum de s-a născut ideea acestor cursuri online, de cunoaștere și aprofundare a teologiei creștine în diaspora?
Răspunsul scurt ar fi: din nevoie, din necesitate! Răspunsul un pic mai lung se află în chiar cele două cuvinte din întrebarea dvs. – cunoaștere și aprofundare. Pe de o parte, am constatat că în parohiile noastre există un număr considerabil de oameni care, (re)descoperindu-L pe Dumnezeu la un moment dat în viața lor, simt nevoia unei cunoașteri mai temeinice a învățăturii de credință a Bisericii noastre, pe care să își întemeieze ceea ce mulți dintre ei desemnează a fi „o nouă viață”, adică viața lor în Hristos. Pe de altă parte, am observat că dinamica lucrării pastorale pe care noi încercăm să o articulăm aici, în diasporă, este de așa natură încât un anumit proces de formare continuă a clerului, dar și a acelora dintre mireni care se implică mai activ în viața comunităților noastre, este nu doar bine-venit, ci absolut necesar. Și pentru unii, și pentru alții, aflându-ne adesea la sute de kilometri distanță și implicați în multe alte activități curente, opțiunea pentru mediul online nu a fost decât un pas firesc. Astfel, programe de studiu care altminteri ar fi presupus săptămâni bune de absență de la locul de muncă, bilete de avion, șederi la hoteluri și altele asemenea pot fi urmate din fața propriului calculator. Ba, la nevoie, chiar de pe o tabletă ori telefon mobil…

C.B: Cine sunt participanții și cum au ei acces la aceste cursuri? Există anumite criterii de selecție a participanților?

Este greu de creionat un portret-robot al cursantului CDS Paris, dat fiind că paleta este foarte largă. Veți regăsi printre cursanții noştri preoți și diaconi din eparhiile Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale (MOREOM) și nu numai, dar și foarte mulți mireni – oameni dornici să-și cunoască mai bine credința și mai ales să se implice activ în viața Bisericii, acolo unde a rânduit Dumnezeu ca fiecare dintre ei să-și lucreze mântuirea. Backgroundul educațional al cursanților nostri este, de asemenea, unul extrem de divers, de la absolvenți de liceu ori scoală profesională, până la persoane care dețin doctorate în diferite domenii. Sigur că această diversitate reprezintă o provocare pentru profesorii centrului, dar cred că până acum lucrurile s-au așezat destul de bine în această privință. Criteriile de admitere sunt mai puțin formale și țin mai degrabă de compatibilitatea dintre persoana interesată de un program de studiu și specificitatea acelui modul. Ținem ca grupurile de cursanți din cadrul unui program să nu fie prea mari, astfel încât nivelul de interacțiune – fie ea si virtuală! – între cursant și profesor, dar și între cursanți să fie unul cât mai ridicat.

C.B: Care este oferta educațională a Centrului „Dumitru Stăniloae”?
În fiecare an, Centrul „Dumitru Stăniloae” propune 4-5 programe de studiu. Unul dintre ele – Introducere în teologia ortodoxă -, care ajunge anul acesta la a patra ediție, se desfășoară de-a lungul întregului an academic (mai exact, din noiembrie până în iunie viitor). Precum indică și numele, acest program se adresează celor care doresc să pună temelia. Cursurile au loc de două ori pe săptămână, lunea și joia, de la ora 20:30 (a Parisului), și durează două ore, ultimele 30 de minute fiind întotdeauna rezervate interacțiunii dintre cursanți și profesor. 
Un alt program foarte apreciat în anii trecuți este Pastorație și duhovnicie. Lucrarea duhovnicului în contextul pastoral contemporan, care se adresează cu precădere preoților duhovnici tineri. 

new-bitmap-imageApoi, anul acesta, propunem în premieră programul Purtătorii Duhului. Părinți contemporani despre viața duhovnicească; este vorba despre o serie de 17 seri dedicate unora dintre cei mai cunoscuţi părinți duhovnicești ai ultimilor 100 de ani, din întreg spațiul ortodox: Sfântul Siluan Athonitul și Părintele Sofronie Saharov, Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa Ilie și Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Ioan din Kronstadt și Sfântul Nicolae Velimirovici, alături de alții. Pe cât posibil, cei care vor vorbi despre aceste figuri marcante ale Ortodoxiei ultimului veac vor fi oameni care i-au întâlnit personal, le-au stat în preajmă o perioadă, putând astfel da mărturia cunoașterii nemijlocite, și nu doar a cunoașterii mediate de cărți. De fapt, aceasta este și ideea centrală a întregului modul: că Dumnezeu nu doar că poate, dar chiar invită a fi cunoscut direct, nemijlocit, în cadrul unei relații personale, prin împărtășire de energiile Sale necreate, toţi acești părinți dând tocmai mărturia acestei experiențe pe care noi o desemnăm adesea ca extraordinară, dar care rămâne totuși firescul – acel firesc rânduit omului de Dumnezeu și de la care omul a căzut într-un nefiresc pe care se încăpățânează să-l numească şi chiar să-l creadă a fi firesc. 
Un program care a crescut efectiv din experiența noastră ca preoți duhovnici aici, în Occident, este Bioetică creștină într-o lume post-creștină. Acesta va zăbovi asupra marilor provocări pe care știința medicală modernă le adresează nu doar Bisericii, ci lumii întregi, din momentul – ba chiar dinaintea – conceperii ființei umane și până la sfârșitul acestei vieți. În fine, programul Cum citim Sfânta Scriptură? va propune celor care îl vor urma o metodă de angajare sistematică în lectura și tâlcuirea textului biblic pe care – ar trebui, cred, să recunoaștem – noi, ortodocșii, îl păstrăm adesea cu multă cinste în bibliotecă ori pe măsuța de rugăciune, dar îl frecventăm prea puțin.

C.B: Care este impactul în urma absolvirii cursurilor și, dacă se poate, finalitatea acestor cursuri?
Impactul este unul cât se poate de real, în sensul că absolvenții noştri sunt, în general, oameni care nu urmăresc în primul rând obținerea unei diplome, ci aflarea unor răspunsuri pentru întrebări ori probleme care îi preocupă la modul cel mai efectiv. Finalitatea acestor cursuri, pe termen scurt și mediu, este, de pildă, că absolvenții programului de Introducere în teologia ortodoxă ori ai Programului de formare pentru cateheți încep să organizeze cateheze în parohiile din care fac parte, că preoții duhovnici mai tineri pot să se împărtășească întrucâtva de experiența celor mai mari și mai încercați ori că absolvenții modulului de Bioetică sunt mai bine pregătiți pentru a acționa corespunzător atunci când sunt puși în fața unor probleme dintre cele abordate la cursuri, care sunt adesea foarte sensibile. Finalitatea acestor cursuri pe termen lung cred că o știe deocamdată doar Dumnezeu, iar noi, echipa de ostenitori a centrului, încercăm să încadrăm lucrarea noastră în această perspectivă, anume că e datoria noastră să aruncăm sămânța, dar numai Dumnezeu o poate face să rodească și să crească.

C.B: Cine sunt cadrele didactice invitate să susțină aceste cursuri? Cum sunt selectate? 

Echipa de profesori asociați centrului nostru este formată din unii dintre cei mai cunoscuți dascăli de teologie din spațiul ortodox românesc, și nu numai atât. De-a lungul anilor, au intervenit în cadrul programelor de studiu ale noastre profesori din București, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, dar și de la Bruxelles, Paris, Geneva și Roma. Faptul că profesorii nu trebuie să se deplaseze într-un loc anume pentru a preda ușurează foarte mult lucrurile și face posibil ca fiecare curs să fie predat de unul dintre cei mai bine calificați specialiști în acel domeniu. O altă specificitate a programelor noastre este că un modul aduce laolaltă mult mai mult decât o singură voce. Fiecare seară de curs aduce înaintea cursanților un alt vorbitor, cu propria sa expertiză, coeziunea programului fiind asigurată de un moderator, care ghidează de asemenea discuțiile în cadrul unei mese rotunde concluzive, la care sunt invitați să se așeze toți profesorii și cursanții fiecărui program de studiu. Nu în ultimul rând, trebuie precizat că profesorii CDS nu sunt doar din aria teologiei; avem o relație foarte frumoasă cu experți de marcă în psihologie, pedagogie ori medicină, care ne sunt de un real folos într-o abordare mai largă a temelor pe care le aducem înaintea cursanților noștri.

(Ziarul Lumina din 8 octombrie 2016)