Home » PASTORAȚIE ȘI DUHOVNICIE

PASTORAȚIE ȘI DUHOVNICIE

Lucrarea duhovnicului în contextul pastoral contemporan

ÎNSCRIERILE PENTRU ACEST MODUL AU FOST PRELUNGITE PÂNĂ DUMINICĂ, 29 MARTIE!

Deși a ocupat dintotdeauna un loc central în ansamblul vieții bisericești răsăritene, lucrarea preotului duhovnic primește astăzi o atenție crescândă, în contextul pastoral al unei  culturi dominante axate cu precădere pe cele din afară, care potențează la maxim exteriorizarea, vizibilitatea, publicitatea și preocuparea pentru propria imagine. În aceste condiții, slujirea duhovnicului este complexă, depășind cu mult aspectul dezlegării de păcate și înglobând aria mai largă a îndrumării duhovnicești. Preotul este mărturisitor și sprijin spre o asumare lucidă a firescului întâlnirii cu Dumnezeu, spre a pune în valoare darurile și vocația fiecărei persoane, prin dezvoltarea unei gândiri teologice bine ancorate și ferm fundamentate în textele patristice-teologice, cu îmbogățiri din partea științelor contemporane, pentru a face față provocărilor lumii actuale.

În lumina acestei dinamici preotul duhovnic este pus în fața multor dileme: Care este natura și temeiul autorității duhovnicului? Ce adaugă hirotesia întru duhovnic harului primit la hirotonie? Poate fi făcută o distincție între Spovedanie și filiația duhovnicească? Ce legătură este între Spovedanie și vindecarea traumelor? Este necesară adecvarea îndrumării duhovnicești la diferitele etape ale vieții de familie? Care sunt riscurile de transfer și contra-transfer în îndrumarea duhovnicească (tipologii)? Este importantă medierea preotului în familia creștină? Care sunt rolul și limitele ascultarii de duhovnic? Cum poate preotul distinge între problemele duhovnicești și cele de natură psihică? Care este legătura dintre Taina Spovedaniei și Taina Euharistiei? 

Perioada de înscriere: 9 – 22 martie 2020

Perioada de desfășurare: 24 martie – 23 iunie 2020

Conținut

Modulul de față își propune să se constituie într-un mijloc de transmitere a experienței duhovnicești și, prin dezbatere, de articulare a unor răspunsuri avizate pentru întrebări precum cele de mai sus. Printre cei care vor lua cuvântul se numără episcopi, preoți, monahi, profesori și psihologi, cu toții având în comun o preocupare consistentă și consecventă pentru o viață bisericească echilibrată și responsabilă.

Prelegerile vor îmbina aspecte teoretice (istorice, liturgice, canonice, dogmatice, de psihologie etc.) și practice, legate, în special, de formarea ca duhovnici a preoților tineri și a celor care se pregătesc pentru slujirea Bisericii, cu scopul de a consolida, diversifica și adânci cunoștințele acestora printr-o împletire de prezentări academice și dialoguri duhovnicești, încercând, prin aceasta, să se atingă o sferă cât mai largă a harismelor duhovnicești prezente în Biserică și împărtășite credincioșilor prin lucrarea de îndrumare și formare duhovnicească.

Cui se adresează?

Acest modul se adresează exclusiv clericilor sau absolvenților de teologie care se pregătesc să primească Taina Preoției în viitorul apropiat.

Orar

Cursurile vor fi ținute în serile de marți începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta marți, 24 martie 2020, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 23 iunie 2020, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor luni, sunt prevăzute două săptamâni de vacanță la Paști ( 13 -26 aprilie 2020).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică marți, 24 martie 2020, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea acestui formular de înscriere online. Data limită pentru înscrieri este duminică, 22 martie 2020.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 aprilie 2020.

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin Paypal

1. Prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale
Sucursala: Paris Saint Michel
Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).  

2. Cu card de credit sau prin Paypal (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Selectați programul de studiu

Burse de studiu

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:    
1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.     
2. Un CV al solicitantului.    
3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 20 martie 2020.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului de Pastorație și duhovnicie se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2020 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lunii martie 2020). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 întâlniri. Îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare vor fi puse la dispoziția cursanților în secțiunea PAGINA CURSANȚILOR a acestui website (accesul făcându-se cu parolă).