Home » Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Cursuri de teologie online?

 cursuri_onlineDe ce nu? Sigur că întâlnirea față-către-față rămâne idealul oricărui demers pedagogic, dar aceasta ar fi foarte dificil de realizat – dacă nu cumva cu totul imposibilă – la nivelul și frecvența presupuse de urmarea unui program de studiu. Așa stând lucrurile, fără a-și propune să înlocuiască învățământul teologic clasic,  organizat în sala de curs, programele de studiu ale Centrului nostru reprezintă în mod evident soluția optimă pentru aceia care, împrăștiați prin toate colțurile Europei și chiar mai departe, îți doresc să pună baze mai solide cunoștințelor lor teologice sau sunt conștienți de necesitatea împrospătării și completării formării teologice de care au beneficiuat cu ani în urmă. 

Cum se desfășoară cursurile CDS Paris?

Toate cursurile CDS Paris se desfășoară prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Fiecare program de studiu din cele cinci propuse anul acesta este precedat cu o „sesiune tehnică” de prezentare a platformei web, în cadrul căreia cursanților le sunt prezentate instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziție. 

Cursurile au loc în serile din timpul săptămânii (de luni până joi), începând cu ora 20.30 (a Parisului) și durează aprox. două ore, ultimele 30 de minute fiind rezervate întrebărilor din partea cursanților. Fiecare an academic se încheie, la CDS Paris, cu o sesiune de evaluare – un moment de maximă importanță în cadrul activităților noastre, întrucât compensează, într-o cât de mică măsură, lipsa legăturii personale directe de-a lungul desfășurării programelor de studiu.

Cum mă pot înscrie într-un program de studiu al CDS Paris?

 inscriere_butonÎnscrierea în cadrul programelor de studiu oferite de Centrul nostru se face exclusiv prin completarea formularelor electronice corespunzătoare postate pe acest site. Fiecare formular devine accesibil numai la data indicată pe site și nu va mai putea fi completat după expirarea datei limită pentru înscrierea în programul respectiv (vezi datele exacte pentru fiecare program, aici).

Care este taxa de înscriere pentru programele de studiu CDS Paris?

 Taxa de înscriere pentru programul de Introducere în Teologia Ortodoxă este în valoare de 200 euro. Această sumă poate fi plătită fie integral, în momentul înscrierii, fie în două tranșe – una înainte de 1 decembrie 2016, iar cealaltă înainte de 1 martie 2017.

 Taxa de înscriere pentru programele Purtătorii Duhului, Pastorație și duhovnicie și Cum citim Sfânta Scriptură? este în valoare de 100 euro, data limită de achitare diferind în funcție de program. 

Taxa de înscriere în programul de studiu nu are legătură cu taxa de participare la sesiunea de evaluare, care va fi achitată separat de către cursanții care decid să participe la această întâlnire. 

Cum se poate face plata taxei de înscriere pentru programele CDS Paris?

cardPlata taxelor de înscriere se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar

Beneficiar: C.D.S.
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale; Sucursala: Paris Saint Michel; Adresa: 10, rue Thenard, 75005 Paris.
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_ITO/PD/PAST/BIO/CCSS).

2. Cu card de credit sau prin PayPall (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Program de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion_ITO)

Există posibilitatea de a solicita sprijin material pentru participarea la programele de studiu CDS Paris?
  Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere într-un program de studiu CDS Paris au posibilitatea solicitării unui sprijin financiar din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:
    1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii
    2. Un CV al solicitantului.
    3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul.

  Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de data limită de înscriere în programul de studiu vizat.

  Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Cum se face evaluarea în urma programelor de studiu CDS Paris?

  evaluareToate programele de studiu organizate de CDS Paris în anul academic 2016-2017 se vor încheia cu o sesiune de examinare ce va avea loc la Paris, în toamna anului 2017 (datele exacte vor fi cunoscute înainte de sfârșirea anului 2016). 

Pentru programul Introducere în Teologia Ortodoxă, evaluarea constă în două probe: i) o probă orală, cu două întrebări din oricare dintre disciplinele predate în cadrul modulului și ii) pregătirea și prezentarea unei lucrări de aprofundare, sub coordonarea unuia dintre profesorii Centrului.

Pentru programele Purtătorii Duhului, Pastorație și duhovnicie, Care etică pentru bioetică? și Cum citim Sfânta Scriptură? evaluarea va fi de tip colocviu, pornind de la o lucrare de aprofundare a uneia dintre temele dezbătute în cadrul modulului, redactată sub îndrumarea unuia dintre conferențiari.

De ce recunoaștere se bucură diplomele CDS Paris?

  Diplomele de absolvire eliberate de Centrul „Dumitru Stăniloae” sunt recunoscute de către cele cinci eparhii componente ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Centrale și de Nord.