Home » APOSTOLIA

APOSTOLIA

Trăirea și înțelegerea lucrătoare a credinței

Perioada de înscrieri pentru acest modul s-a încheiat pe 8 martie!

Fiecare dintre cei care l-am primit pe Hristos în Taina Sfântului Botez avem chemarea de a cultiva viața care-L lasă pe Hristos să fie lucrător în noi. Omul, chemat  prin Sfântul Botez la dobândirea strălucirii celei dintâi, este deplin liber să  cultive înțelegerea lucrării lui Dumnezeu, sau poate să o neglijeze. Doar de el depinde dacă sămânța așezată în inimă va rodi sau va fi zădărnicită de diferitele circumstanțe la care face referire și pilda Semănătorului.

Înțelegerea modului în care cuvântul lui Dumnezeu poate fi lucrător în și prin noi este un aspect fundamental al vieții creștine și este esența adevăratei Teologii. Din acest motiv Centrul Dumitru Stăniloae – Paris propune un modul de inițiere în Teologia Ortodoxă, intitulat  APOSTOLIA. Trăirea și înțelegerea lucrătoare a credinței. Acest titlu cu tâlc (acronimul intitulării modului este TÎLC)  sperăm să vă incite să descoperiți ceea ce este dincolo de enunț.

Perioada de înscriere: 18 februarie – 8 martie 2019

Perioada de desfășurare: 7 martie  – 20 iunie 2019

Cui se adresează?

Acest modul se adresează tuturor celor care vor să pună început bun unui demers de aprofundare a tradiției teologice a Bisericii Ortodoxe. Prelegerile vor aborda toate ariile tematice ale acestei tradiții (biblică, istorică, dogmatică, liturgică) și vor fi concepute având în vedere faptul că niciunul dintre cursanți nu a urmat studii teologice anterior, dar țintind spre încurajarea continuării în această direcție, prin evidențierea posibilităților concrete de continuare, fie prin programele de studiu ale Centrului nostru, fie prin înscrierea la o facultate sau institut teologic, fie prin indicarea unui set de resurse ce ar putea servi la conturarea unui parcurs autodidact.

Conținut

Pe parcursul a 12 seri în tot atâtea săptămâni, precedate de o seară de introducere, vom încerca să desțelenim lăuntrul nostru și să-l împrospătăm pe de o parte cu înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, iar pe de altă parte cu înțelegerea modului în care viața Bisericii s-a făcut și se face lucrătoare în lume.

În cursul introductiv vom încerca să marcăm perspectiva acestei formări și să primim o motivare concretă pentru participarea la fiecare seară propusă.

Vom începe parcursul efectiv printr-o prezentare făcută de Părintele Arhidiac. Sorin Mihalache, care ne va împărtăși din frumusețile înțelegerilor teologice izvorâte din lumina Celui nevăzut. Această înțelegere cuprinde întreagă firea umană, copleșește sufletul și ne pătrunde până în fiecare moleculă a făpturii, pentru a ne marca și modul de a fi.

Omul s-a îndepărtat de cunoașterea dialogică a lui Dumnezeu. Cu toate acestea căutările lui au fost întâmpinate de pronia dumnezeiască și n-a îngăduit Domnul ca omul să rătăcească necălăuzit. Tot Vechiul Legământ este o astfel de însoțire. Părintele Diac. Alexandru Mihăilă, profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie din București, ne va ajuta să deslușim sensul profetic al Vechiului Testament, profetic nu doar pentru primirea lui Hristos-Mântuitorul, ci și pentru primirea lucrării de mântuire care se realizează în și prin Biserică, până la sfârșitul veacurilor.

Părintele Marian Vild, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din București, ne va ajuta să înțelegem mai bine cum poate fi hrănitor pentru viața mărturisitoare cuvântul Evangheliei și viața Bisericii așa cum este prezentată ea în Noul Testament și cum au trăit-o primii creștini, despre care avem mărturie în Epistole.

Biserica își manifestă lucrarea văzută în lume de mai bine de 2000 de ani. Părintele Daniel Benga, Profesor de Teologie Ortodoxă și Istorie bisericească la Munchen și la Facultatea de Teologie din București, ne va arăta cum Biserica a făcut roditor Cuvântul, din primele secole, semănând sămânța mântuirii într-un context ostil, marcat de persecuții și de păgânism. Acel timp nu este foarte străin de vremea pe care o trăim, în care persecuțiile continuă, pe față sau implicit, iar divinizarea patimilor și a amăgirilor consumerismului ne fac să trăim confruntarea cu un nou păgânism.

Trecerea timpului a făcut ca înțelegerile despre lucrarea lui Dumnezeu în lume să nu fie păstrate neviciate în calea pe care Dumnezeu a deschis-o. Din acest motiv este important să înțelegem contextul multicultural și pluriconfesional în care trăim, deslușind și ce fel de mărturie putem să aducem noi azi în fața acestei lumi. Ne va sprijini în acest sens părintele Octavian Schintee, doctor în Istoria Religiilor și profesor al Centrului Dumitru Stăniloae, Paris.

Părintele Constantin Necula ne va aduce mărturie despre modul în care el reușește, ca nimeni altul, să  transmită mesajul Evangheliei într-o astfel de lume, fără  a folosi limbajul de lemn și  adresându-se fiecăruia după inima și capacitatea lui de a se deschide.

Misiunea creștină se adresează nu numai celor ce nu au avut încă șansa de a primi Evanghelia, ci și celor ce au primit-o, dar nu au făcut-o încă lucrătoare, precum și celor care simt că ar  putea avansa în această lucrare dar au nevoie de sprijin.  Luând în considerare aceste aspecte, Părintele George Vâlcu ne va ajuta să înțelegem care ar trebui să fie principalele preocupări ale creștinului ce-și asumă lucrarea de misionar în zilele noastre.

În seara în care vom încheia această formare vom încerca, împreună cu Părintele Patriciu Vlaicu, să evaluăm perspectivele deschise de împărtășirea din experiența Părinților invitați și să înțelegem mai bine ceea ce ar putea urma acestui început, astfel încât să ne apropiem de starea celor în care, așa cum spune Evanghelia, Cuvântul a găsit loc roditor și a ajuns să rodească însutit.

Orar

Cursurile vor fi ținute în serile de joi începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta joi, 7 martie 2019, cu un curs inaugural, și se va încheia joi, 20 iunie 2019, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor luni, sunt prevăzute și două vacanțe: în prima săptămână a Postului Mare (11-17 martie 2019) și de Paști ( 22 aprilie – 5 mai 2019).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică joi, 7 martie 2019, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

inscriere_buton

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea acestui formular de înscriere online. Data limită pentru înscrieri este vineri, 8 martie 2019.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 28 martie 2019.

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale
Sucursala: Paris Saint Michel
Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_PAST).  

2. Cu card de credit sau prin Paypal (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției).

Programe de studiu
Comunicare (ex: POPA Ion):

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:    
1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.     
2. Un CV al solicitantului.    
3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 8 martie 2019.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului de Apostoliase va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2019 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lui martie 2019). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.

Evaluarea în urma acestui modul se va face în două etape:
– o evaluare continuă se va face în timpul cursurilor, prin întocmirea a patru teme punctuale, indicate de profesori și organizatori;
– o evaluare de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pe una din temele abordate de-a lungul celor 12 întâlniri.
Îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare vor fi puse la dispoziția cursanților în secțiunea PAGINA CURSANȚILOR a acestui website (accesul făcându-se cu parolă).