Home » Cum citim Sfânta Scriptură – Lucrare de aprofundare

Cum citim Sfânta Scriptură – Lucrare de aprofundare

Când are loc evaluarea?

Evaluarea are loc în prima din cele trei zile ale sesiunii de evaluare de la Bologna, in intervalul orar 14.00 – 18.00.

Cine face evaluarea cursanților?

O comisie formată din cel puțin doi dintre profesorii care au predat în cadrul modulului.

Cât durează evaluarea?

Aproximativ 15 minute/cursant.

Cum se desfășoară evaluarea?

Modului „Cum citim Sfânta Scriptură?” a încercat să arate că sursa  principală de cunoaștere a ceea ce nu se limitează la existența pământească, ci oferă o perspectivă în eternitate este Sfânta Scriptură, fiind o normă de credință, exemplu de trăire duhovnicească, nefiind doar un text scris, ci un adevărat model de viață prin învierea în duh a literei Evangheliei lui Iisus Hristos. Scopul final al modulului a fost acela de descoperire a profunzimii și frumuseții nemărginite a textului și mesajului Scripturii. Această frumusețe necesită o continuă aprofundare.

Prin urmare, fiecare cursant va pregăti un eseu în care va reflecta asupra unui subiect general sau particular din cele dezbătute în cadrul cursurilor, care a avut un impact deosebit asupra sa. Prezentarea succintă a eseului pregătit va deschide o discuție cu membrii comisiei de examinare. Evaluarea se va face sub formă de colocviu (discuție pe tema dată), astfel încât toți cursanții să poată beneficia de reflecțiile și contribuția colegilor, precum și de observațiile făcute de membrii comisiei.

Cum se face notarea?

Fiecare examinator va oferi o singură notă (de la 1 la 10) pentru fiecare cursant examinat, atât pentru eseu, cât și pentru examenul oral. Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor oferite de către membrii comisiei de examinare.

Pe diploma de absolvire nu vor fi trecute însă note, ci doar calificative, după cum urmează:

i) 1 – 5,99: Nesatisfăcător – NU se acordă Diploma de Absolvire;

ii) 6 – 7,49: Satisfăcător;

iii) 7,50 – 8,99: Bine;

iv) 9 – 9,49: Foarte bine

v) 9,50 – 10: Excelent.

Despre eseu

Eseul pregătit de către fiecare cursant trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă maxim 5 pagini (nenumărând aici pagina de titlu, cuprinsul, bibliografia sau alte anexe);
  • să fie scris cu fontul Times New Roman. Corpul de text va fi scris cu dimensiunea 12, iar notele de subsol (dacă există), cu 10. Spațiul între rânduri: 1,2 puncte.
  • să fie precedat de pagina de titlu pe care o puteți descărca de aici in format .docx Pagina-de-titlu-CCSS_2018 sau in format .doc, de aiciL Pagina-de-titlu-CCSS_2018_WORD-97-2003. Vă rugăm să nu modificați formatarea acestei pagini, ci doar cuvintele.
  • să fie urmată, dacă este cazul, pe o pagină distinctă, de bibliografie.
  • notele bibliografice (dacă sunt) să fie trecute în subsolul fiecărei pagini (iar nu toate la sfârșitul lucrării), fiind notate cu 1, 2, 3, prin comanda din Microsoft Office Word – Insert Footnote .

Redactarea eseului nu este obligatorie să fie făcută sub îndrumarea unui coordonator dintre profesorii CDS Paris.

​OBS! Dat fiind că este vorba despre un eseu, iar nu despre o lucrare de cercetare, prezența aparatului critic NU este obligatorie. Totuși, din onestitate științifică, proveniența ideilor care nu ne aparțin ar trebui indicată corespunzător. 

Trimiterea eseului

Fiecare cursant va trimite secretariatului un titlu inițial până în data de 22 mai 2018. Eseul final redactat în vederea examinării până cel târziu pe 1 octombrie, oferind astfel examinatorilor timpul necesar parcurgerii în prealabil a tuturor lucrărilor.