Home » Cercetați Scripturile!

Cercetați Scripturile!

Introducere în citirea și înțelegerea Sfintei Scripturi

„Omul, zice Sfântul Maxim, are nevoie în mod necesar de acestea două, dacă vrea să pășească fără greșeală pe drumul spre Dumnezeu: de înțelegerea Scripturii în duh și de contemplarea duhovnicească a lucrurilor din natură“.

Pr. Dumitru Stăniloae

Dacă înțelegerea duhovnicească a Scripturii înseamnă și o referire a ei la viața mea proprie și a generației contemporane, atunci ea actualizează Scriptura, și fiecare personaj din ea devine un tip pentru sufletul propriu, și fiecare eveniment din ea, un eveniment real sau posibil al vieții sufletești proprii. Toate sunt tipuri pentru ceea ce se petrece permanent cu oamenii: regele Ezechia, în diferitele lui faze de viață, e sufletul omenesc, deci și sufletul meu, în diferite faze; David e mintea curățită de patimi, ce stapânește peste sufletul pașnic, ca peste un Ierusalim, care e cetatea păcii; Saul e sufletul cu o înțelegere trupească a Legii; poarta de fier ce se deschide dinaintea apostolului Petru, ca să poata ieși din închisoare, este inima învârtoșată din orice timp, deci și a mea; Babilonul este sufletul prins în confuzia patimilor.

Toate cele din Scriptură devin astfel nu numai contemporane cu noi, ci oarecum o biografie a raporturilor noastre cu Dumnezeu.

„Domnul nu Se arată tuturor celor ce stau lângă El totdeauna întru slavă, ci, celor începători, în chip de rob, iar celor ce pot să-I urmeze pe muntele Schimbării la Față, în chipul lui Dumnezeu în care a fost înainte de a fi lumea. Deci e posibil ca să nu Se arate tuturor ce stau lânga El la fel, ci unora așa, altora altfel, variind contemplația după măsura credinței fiecăruia” (Capete gnostice, II, 13). Și Sfântul Vasile recomanda „citirea duhovnicească a Scripturii, mai ales a textelor ce ajută la mântuirea sufletului, după starea la care a ajuns”.

Înțelegerea modului în care cuvântul lui Dumnezeu poate fi lucrător în și prin noi este un aspect fundamental al vieții creștine și este esența adevăratei Teologii. Din acest motiv, Centrul Dumitru Stăniloae – Paris propune un modul de inițiere în Teologia Ortodoxă Biblică, intitulat CERCETAȚI SCRIPTURILE (Ioan 5, 39) – Introducere în citirea și înțelegerea Sfintei Scripturi

Perioada de înscriere: 7 – 22 martie 2020

Perioada de desfășurare: 26 martie  – 25 iunie 2020

Cui se adresează?

Acest modul se adresează tuturor celor care vor să pună început bun unui demers de înțelegere și aprofundare a Sfintei Scripturi. Prelegerile vor aborda ariile tematice ale  tradiției biblice ortodoxe și vor fi concepute având în vedere faptul că niciunul dintre cursanți nu a urmat studii teologice anterior, dar țintind spre încurajarea continuării în această direcție, prin evidențierea posibilităților concrete de continuare, fie prin programele de studiu ale Centrului nostru, fie prin înscrierea la o facultate sau institut teologic, fie prin indicarea unui set de resurse ce ar putea servi la conturarea unui parcurs autodidact.

Conținut

Pe parcursul a 12 seri, în tot atâtea săptămâni, precedate de o seară de introducere, vom încerca să desțelenim lăuntrul nostru și să-l împrospătăm pe de o parte cu înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, iar pe de altă parte cu înțelegerea modului în care viața Bisericii s-a făcut și se face lucrătoare în lume.

Orar

Cursurile vor fi ținute în serile de joi începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimile 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta joi, 26 martie 2020, cu un curs inaugural, și se va încheia joi, 25 iunie 2020, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor luni, sunt prevăzute și două săptămâni de vacanță de Paști ( 13 – 26 aprilie 2020).

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei web, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică joi, 26 martie 2020, începând cu ora 20.00 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a programului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea acestui formular de înscriere online. Data limită pentru înscrieri este vineri, 22 martie 2020.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 aprilie 2020.

Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal

1. Prin transfer bancar, folosind datele de mai jos:

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 3000 3030 8500 0372 6088 879
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banca: Société Générale
Sucursala: Paris Saint Michel
Adresa băncii: 10, rue Thenard, 75005 Paris
Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_CS).  

2. Cu card de credit sau prin Paypal (se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției)

Selectați programul de studiu

Burse de studiu

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unuei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:    
1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.     
2. Un CV al solicitantului.    
3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 20 martie 2020.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.  

Evaluarea

Evaluarea în urma programului Cercetați Scripturile se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc în toamna anului 2020 (datele exacte și locația vor fi comunicate până la sfârșitul lui martie 2020). Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în una dintre nopțile întâlnirii.

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la o lucrare de cercetare pe care fiecare cursant o va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 întâlniri. Îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare vor fi puse la dispoziția cursanților în secțiunea PAGINA CURSANȚILOR a acestui website (accesul făcându-se cu parolă).